BABACAN1717 ŞİİR SİTESİDİR TIKLA
BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
radyo dinle
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

BABACAN1717
   
 
  Ev Almayı Düşünenler Mutlaka Tıklayın
                           Ev Almayı Düşünenler Mutlaka Tıklayın

 Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

 NOTERDE YAPILAN
SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
TAPUDA GEÇERLİ DEYİLDİR
MÜTAHİTLER
BİNADA
ORTAK KULLANIM
ALANLARINI
BU KANALLA
SATIYOR VE ALANI
DOLANDIRIYOR

DİKKAT 

Noterden yapılan 
SATIŞ
VAADLERİ
TAPUDA 
GEÇERLİ
DEYİLDİR


EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?

Öncelikle alınacak olan
konutun tapusunun olup olmadığına ve kat mülkiyetine
geçilip geçilmediğine bakılır.
Konutun ait olduğu
bölgenin Tapu Sicil
Müdürlüğü'nden
alınacak olan konutun
tapu kayıtlarında ipotek
, haciz ya da kısıtlayıcı
bir durum
olup olmadığı kontrol edilir
.Konutun ait olduğu ilçe/belde
varsa büyükşehir
belediyesinden alınacak olan
konutun pafta, ada, parsel
numaraları belirtilerek
planlardaki
durumu ve bölgenin
jeolojik yapısı öğrenilir.
Bilgiler tamamlanınca tapudan
satış gerçekleşir.
Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

---daha fazla bilgi için HUKUK bölümüne gidiniz---

 

Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV) Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı, “Maketten konut ve işyeri alacak olanlar, önünüze avukatı, bir yanınıza mali müşavirinizi, diğer yanınıza da emlak müşavirinizi almadan hiçbir sözleşme ve protokole imza atmayınız. Maketten bir taşınmaz aldınız mutlaka tapuda şerh ettiriniz. Aksi halde maketin altında kalırsınız” dedi.

TÜSİAV Emlak Sektörü Kurul Başkanı Salim Taşcı ANKA’ya yaptığı açıklamada, tapu sicil muhafızlığında yapılmayan alım ve satımların(noter satışı, protokol, senet gibi) hiçbir geçerliliği olmadığına dikkat çekerek, “İstisna olarak; noterde yapılan satış vaadi sözleşmesi geçerlidir. Ancak, satış vaadi sözleşmesi ile alınan taşınmazı, tapu dairesine giderek, adınıza tescil ettirdiğiniz takdirde bir hüküm ifade eder. Aksi halde, satıcı taraf art niyet taşıyorsa, aynı satış vaadi sözleşmesini binlerce kişiye vaat eder” dedi.

Alınmış olan satış vaadi sözleşmesi tescil edilse de, tescil tarihinden itibaren geçerliliğinin beş yıl olduğunu belirten Taşcı, “Beş yıl içerisinde kesin satış tahakkuk etmezse, tapu sicil muhafızlığınca şerhin bir hükmü kalmaz, taşınmaz sahibi veya şerhi koyanın müracaatı ile beş yıl sonunda şerh düşer. Bu demek oluyor ki; satış vaadi sözleşmesini, tapuya şerh ettirdiğinizde, beş yıl içerisinde kesin satışı almanız gerekmektedir” dedi.

MAKETTEN BİR TAŞINMAZ ALDINIZ MUTLAKA TAPUDA ŞERH ETTİRİNİZ

Satış vaadi sözleşmesi yapılmadan önce tapuya gidip vaatle alınacak taşınmaz üzerinde herhangi bir şerhin olup olmadığının kontrolü gerektiğini vurgulayan Taşcı, “Eğer taşınmaz üzerinde bir tetkikat(şerh) bulunmuyorsa, hemen tapuya şerh düşmek kaydıyla, satış vaadi sözleşmesi düzenlenir. Bu işlemin bir diğer adı da ‘ön akittir’. Bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi şerh edilmediği sürece vaat konusu taşınmazın tapudan bir üçüncü kişiye temliki halinde sonradan aynı hak iktisap eden bu kişiye karşı ileri sürülemez” ifadelerini kullandı. Ancak şerh edilmemiş dahi olsa, düzenlenmesinden sonra vaade konu taşınmazın sırf vaat alacaklısını zarara uğratmak amacıyla malik tarafından danışıklı olarak bir başka kişiye tapudan temliki halinde, vaat alacaklısının muvazaa nedeniyle tapunun iptalini istemesinin mümkün olduğunu belirten Taşcı şöyle devam etti:

“Demek oluyor ki, maketten bir taşınmaz aldınız mutlaka tapuda şerh ettiriniz. Kanun koyucu 6 Ocak 1954 tarih ve 6217, 26 maddesinde yaptığı değişiklikle kişiye tapuda şerh hakkını tanımıştır. Noterlik kanununun ‘44 madde, -B- bendince de aynı hak, kişilerce satış vaadi sözleşmesi, taraflardan herhangi birinin istemiyle tapuya şerh ettirilir.’ demektir. Diyeceğimiz şudur ki, maketten konut ve işyeri alacak olanlar, önünüze avukatı, bir yanınıza mali müşavirinizi, diğer yanınıza da emlak müşavirinizi almadan hiçbir sözleşme ve protokole imza atmayınız. Aksi halde maketin altında kalırsınız.”
HER KONUDA BİLGİ MEVCUTTUR

İMAR DANIŞMANI

Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

PLAN-PLANLAMA İNŞAAT GENEL
Nazım İmar Planı nedir ? İnşaat ruhsatı nasıl alınır ? Arsa Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Uygulama İmar planı nedir? Yapı kullanma izni nasıl alınır ? Gayrimenkul nedir? Çevre Temizlik Vergisi için gerekli belgeler nelerdir?
Çevre Düzeni Planı nedir? Tapusu Olan Arsanın İmar Dur. Var mıdır? Apartman bahçesi otoparka dönüştürülebilir mi? Satın alınan emlakta kiracı varsa ne yapılabilir?
Bölge Planı nedir ? İmar Adası nedir ? Boş kapıcı konutu kiraya verilebilir mi? Süresi sona ermeden kira sözleşmesinin feshi mümkün müdür?
Mevzi Plan nedir ? 18.Madde Uygulaması nedir ? Evcil hayvanlar evde beslenebilir mi? Yakıt parası kalorifer dilim sayısına göre alınabilir mi?
Parselasyon Planı nedir ? TAKS ( Taban Alanı Kat Sayısı) nedir? Emlak Beyannamesi için gerekli belgeler nelerdir? Şerh nedir?
İlave İmar Planı nedir? KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir? Bizim Evin Üzerinden Yol Geçer mi? Zilyetlik nedir?
Revizyon İmar Planı nedir? Kamulaştırma nedir, nasıl yapılır ? İzale-i Şüyu nedir? Şuf'a Hakkı nedir?
Koruma Amaçlı İmar Planı nedir? Hisseli, Müstakil (Bağımsız) Tapu nedir? Kooperatif nedir? Asbest Nedir?
Nerelerde İmar Planı yapılabilir? Pafta, Ada, Parsel nedir? Fauna nedir? Flora nedir? Su kirliliği nedir?
Planlar Nasıl Onaylanır? Bir Parsele Birden Fazla Bina Yapılabilir mi? Ekoloji nedir? Hava Kirliliği nedir?
İmar Planlarında Bay. İsk. Bak.’nın yetkisi nedir? TUS nedir? Evsel Atıksu nedir? ÇED nedir ?
Hangi tadilatlarda Bel.'ye başvurulmalıdır? Sürveyan nedir? Büyükşehir Belediyesi nedir? Ozon Tabakası nedir?
Kentsel Yenileme Nedir? Şerefiye nedir? Sera Etkisi nedir? Arıtma nedir? Biyolojik arıtma nedir? Biyolojik denge nedir?
Kimler İmar Planı Yapabilir? Bina Varakası Nedir? Gürültü Kirliliği Nedir? Yinelenebilir Enerji Kaynakları nedir?
1/1000 ölçekli Plan Teklifinde hangi belgeler istenmektedir? Gecekondu Nedir? Arsa Ofisi nedir ? Jeolojik Harita nedir?
    Hisseli Arsaların Satışı Nasıl Olur? Sit nedir? Jeotermal Enerji nedir?
    Kaçak Yapı Nedir? Mücavir Alan nedir? Peyzaj Düzenlemesi nedir?
    Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir? Gecekondu nedir? Rüzgar Enerjisi nedir?
    Müteahitlik Karnesi Nasıl Alınır? Mutlak,Kısa,Orta,Uzun Mesafeli Kor. Al. nedir? Sürdürülebilir gelişme nedir?
    Apartmanlarda Sığınak Zorunlu mudur? Turizm Bölgesi, Alanı, Merkezi nedir? Gürültü kirliliği nedir?
    Yabancı Uyruklular Türkiye'de Garyimenkul Edinebilirler mi? Milli Park nedir? Çöküntü Bölgesi nedir?
    Kadastro Nedir? Tehlikeli Atıklar nedir? Doğal Sit nedir?
        Altyapı nedir? Arsa Spekülasyonu nedir?
        Rekreasyon Alanı nedir? Sosyal Konut nedir?
        Kentleşme ne demektir? Prefabrike Konut nedir?
        Uydu Kent nedir? Lineer (Doğrusal) Kent nedir?
        Getto Nedir? Banliyö nedir?
        Kıyılar Herkese Açık mıdır? Organize Sanayi Bölgesi nedir?
        Cenaze İşlemleri için gerekli işlemler ve belgeler nelerdir? Sıhhi Müessese nedir?
        Hinterland Nedir? Gayrisihhi Müessese nedir?
        Doğalgaz nedir? Gentrification Nedir?


AnasayfaHakkındaArşiv

İSKAN RUHSATI NASIL ALINIR?

2010-01-20 12:19:00
İSKAN RAPORU NEDİR?


Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.


İSKAN RAPORU ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR?


İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mak sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.


BU İŞLEMİN MALİ KÜLFETİ NE KADARDIR?


Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.


YAPI KULLANMA İZNİ NASIL ALINIR?


Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma izni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektirik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.


Önemli Uyarı: Yapı kullanma izni olmayan yapılar bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektirik ve telefon bağlantısı yapılamaz.


İSKAN RAPORU ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR


Dilekçe
Temel vizesi
Kanal Bağlantı Vizesi
Vergi İlişik Kesme Belgesi
Ön ve arka cephenin 13*18 ebadında ikişer fotoğrafı,
Isı Yalıtım Vizesi
Toprak(Hafriyat) Vizesi
150 m2 nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç


 

Apartman Yönetimi

İnsanların barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmıştır ve bu nedenle yeni yaşam alanlarının kurulmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bundan dolayı çok katlı yapılar inşa edilmiştir. İnsanlar da bu toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır ve bu yüzden toplu katlarda (apartmanlarda) bir..

Devamını Oku»

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Bir apartman yönetmek büyük sorumluluk gerektirir. Eğer apartman yöneticisiyseniz, yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Aidatlar düzenli olarak toplanmalıdır,

  • Apartmanın temiz olmasını sağmalası için gerekli işlemleri yaptırmak,

  • Kat malikleri kurulunca, verilen kararların yerine getirilmesi gerekmektedir..

Devamını Oku»

Yöneticinin Denetlenmesi

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak izler/denetler. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirlir bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması doğru olacaktır.

Devamını Oku»

Profesyonel Sistem Nasıl Çalışıyor?

Üç kişilik bir yönetim oluşturulur. Yönetimi oluşturan iki kişi apartmandan seçilir. Elden tahsilat kesinlikle yapılmamaktadır.

Bütün tahsilat banka hesabında yeterli nakit olduğu sürece, gününde ödeniyor. Şirket bina adına borç alıp veremez. Çek tanzim edemez. Yönetim kurulu adına genel hesap çizelgesi hazırlanıyor ve..

Devamını Oku»

ADRESLER VE LİNKLER 

BAKANLIKLAR RESMİ KURUMLAR
HUKUK VE MEVZUAT ASKERİ LİNKLER
DERGİLER
TELEVİZYONLAR
AJANSLAR
ULUSAL GAZETELER
İNTERNET HABER PORTALLARI
ÇEŞİTLİ

101 FAYDALI LİNK

Dünyamız

Sağlık

 
                                         HER KONUDA BİLGİ MEVCUTTUR

İMAR DANIŞMANI

PLAN-PLANLAMA İNŞAAT GENEL
Nazım İmar Planı nedir ? İnşaat ruhsatı nasıl alınır ? Arsa Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim? Ev Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?
Uygulama İmar planı nedir? Yapı kullanma izni nasıl alınır ? Gayrimenkul nedir? Çevre Temizlik Vergisi için gerekli belgeler nelerdir?
Çevre Düzeni Planı nedir? Tapusu Olan Arsanın İmar Dur. Var mıdır? Apartman bahçesi otoparka dönüştürülebilir mi? Satın alınan emlakta kiracı varsa ne yapılabilir?
Bölge Planı nedir ? İmar Adası nedir ? Boş kapıcı konutu kiraya verilebilir mi? Süresi sona ermeden kira sözleşmesinin feshi mümkün müdür?
Mevzi Plan nedir ? 18.Madde Uygulaması nedir ? Evcil hayvanlar evde beslenebilir mi? Yakıt parası kalorifer dilim sayısına göre alınabilir mi?
Parselasyon Planı nedir ? TAKS ( Taban Alanı Kat Sayısı) nedir? Emlak Beyannamesi için gerekli belgeler nelerdir? Şerh nedir?
İlave İmar Planı nedir? KAKS (Kat Alanı Kat Sayısı) nedir? Bizim Evin Üzerinden Yol Geçer mi? Zilyetlik nedir?
Revizyon İmar Planı nedir? Kamulaştırma nedir, nasıl yapılır ? İzale-i Şüyu nedir? Şuf'a Hakkı nedir?
Koruma Amaçlı İmar Planı nedir? Hisseli, Müstakil (Bağımsız) Tapu nedir? Kooperatif nedir? Asbest Nedir?
Nerelerde İmar Planı yapılabilir? Pafta, Ada, Parsel nedir? Fauna nedir? Flora nedir? Su kirliliği nedir?
Planlar Nasıl Onaylanır? Bir Parsele Birden Fazla Bina Yapılabilir mi? Ekoloji nedir? Hava Kirliliği nedir?
İmar Planlarında Bay. İsk. Bak.’nın yetkisi nedir? TUS nedir? Evsel Atıksu nedir? ÇED nedir ?
Hangi tadilatlarda Bel.'ye başvurulmalıdır? Sürveyan nedir? Büyükşehir Belediyesi nedir? Ozon Tabakası nedir?
Kentsel Yenileme Nedir? Şerefiye nedir? Sera Etkisi nedir? Arıtma nedir? Biyolojik arıtma nedir? Biyolojik denge nedir?
Kimler İmar Planı Yapabilir? Bina Varakası Nedir? Gürültü Kirliliği Nedir? Yinelenebilir Enerji Kaynakları nedir?
1/1000 ölçekli Plan Teklifinde hangi belgeler istenmektedir? Gecekondu Nedir? Arsa Ofisi nedir ? Jeolojik Harita nedir?
    Hisseli Arsaların Satışı Nasıl Olur? Sit nedir? Jeotermal Enerji nedir?
    Kaçak Yapı Nedir? Mücavir Alan nedir? Peyzaj Düzenlemesi nedir?
    Köye Ev Yapma Koşulları Nelerdir? Gecekondu nedir? Rüzgar Enerjisi nedir?
    Müteahitlik Karnesi Nasıl Alınır? Mutlak,Kısa,Orta,Uzun Mesafeli Kor. Al. nedir? Sürdürülebilir gelişme nedir?
    Apartmanlarda Sığınak Zorunlu mudur? Turizm Bölgesi, Alanı, Merkezi nedir? Gürültü kirliliği nedir?
    Yabancı Uyruklular Türkiye'de Garyimenkul Edinebilirler mi? Milli Park nedir? Çöküntü Bölgesi nedir?
    Kadastro Nedir? Tehlikeli Atıklar nedir? Doğal Sit nedir?
        Altyapı nedir? Arsa Spekülasyonu nedir?
        Rekreasyon Alanı nedir? Sosyal Konut nedir?
        Kentleşme ne demektir? Prefabrike Konut nedir?
        Uydu Kent nedir? Lineer (Doğrusal) Kent nedir?
        Getto Nedir? Banliyö nedir?
        Kıyılar Herkese Açık mıdır? Organize Sanayi Bölgesi nedir?
        Cenaze İşlemleri için gerekli işlemler ve belgeler nelerdir? Sıhhi Müessese nedir?
        Hinterland Nedir? Gayrisihhi Müessese nedir?
        Doğalgaz nedir? Gentrification Nedir?

 

Aşağıdaki Formu Kullanarak Sorularınızı Bize İletebilirsiniz

İsminiz:
E-posta adresiniz:
Sorunuz:
 

SADECE

ÜSTÜNÜ TIKLA GÖR

babacan17.tr.gg
           

İMAR KANUNU
KABUL TARİHİ : 03/05/1985
KANUN NO : 3194
RESMİ G.TARİHİ : 09/05/1985
RESMİ G. NO : 18749
DÜSTUR NO : 5 TERTİP 24-1
DÜSTUR SAYFA : 0378
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 : AMAÇ
Madde 2 : KAPSAM
Madde 3 : GENEL ESAS
Madde 4 : İSTİSNALAR
Madde 5 : TANIMLAR
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANLARI İLE İLİGİLİ ESASLAR
Madde 6 : PLANLAMA KADEMELERİ
Madde 7 : HALİHAZIR HARİTA VE İMAR PLANLARI
Madde 8 : PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİLMESİ
Madde 9 : İMAR BAKANLIĞINDA BAKANLIĞIN YETKİSİ
Madde 10 : İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ
Madde 11 : KAMIYA AİT GAYRİMENKULLER
Madde 12 : CEPHE HATTI
Madde 13 : İMAR PLANINDA UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLER
Madde 14 : İRTİFAK HAKLARI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İFRAZ VE TEVHİD İŞLERİ
Madde 15 : İFRAZ VE TEVLİD
Madde 16 : TESCİL VE ŞÜYUUN İZALESİ
Madde 17 : KAMUŞALTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR
Madde 18 : ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ
Madde 19 : PARSELASYON PLANLARININ HAZIRLANMASI VE TESCİLİ
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YAPI VE YAPI İLE İLGİLİ ESASLAR
Madde 20 : YAPI
Madde 21 : YAPI RUHSATİYESİ
Madde 22 : RUHSAT ALMA ŞARTLARI
Madde 23 : GELİŞME ALANINDA YAPI RUHSATI
Madde 24 : YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSTLİK BÜROLARININ KURULUŞU, YETKİ ALANLARI
VE SORUMLULUKLARI
Madde 25 : YEMİNLİ SERBEST MİMARLIK VE MÜHENDİSTLİK BÜROLARININ SINIFLANDIRILMASI
Madde 26 : KAMUYA AİT YAPI VE TESİSLER İLE SANAYİ TESİSLERİNDE RUHSAT
Madde 27 : RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPILAR VE UYGULAYACAKLARI ESASLAR
Madde 28 : FENNİ MESULLER VE MESULİYETLERİ İLE MÜTEAHHİT SİCİLLERİ
Madde 29 : RUHSAT MÜDDETİ
Madde 30 : YAPI KULLANMA İZNİ
Madde 31 : KULLANMA İZNİ ALINMIŞ YAPILAR
Madde 32 : RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞALANAN YAPILAR
Madde 33 : UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR
Madde 34 : İNŞAAT, TAMİRAT VE BAHÇE TANZİMİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER VE MÜKELLEFİYETLER
Madde 35 : BİNA ÖN CEPHE HATTI İLE YOL ARASI VE TABİİ ZEMİNİN KAZILMASI
Madde 36 : KAPICI DAİRELERİ VE SIĞINAKLAR
Madde 37 : OTOPARKLAR
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 38 : HALİHAZIR, HARİTALARIN, İMAR PLANLARININ VE YAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE
UYGULANMASI
Madde 39 : YIKILACAK DERECEDE TEHLİKELİ YAPILAR
Madde 40 : KAMUNUN SELEMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Madde 41 : ARSALARIN YOLA BAKAN YÜZLERİ
Madde 42 : CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 43 : YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 44 : YÖNETMELİK
Madde 45 : MÜCAVİR ALAN
ALTINCI BÖLÜM
2960 SAYILI BOĞAZİÇİ KANUNU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 46 :
Madde 47 :
Madde 48 :
YEDİNCİ BÖLÜM
GEÇİCİ HÜKÜMLER VE YÜYÜRLÜK, YÜRÜTME
Geçici Madde 1 : YAPILARIN AMACINDA KULLANILMASI
Geçici Madde 2 : BAŞKA AMAÇLA KULLANILAN OTOPARK YERİ
Geçici Madde 3 : ÖNCE VERİLEN RUHSAT VE İZİNLER
Geçici Madde 4 : MÜŞTEREK GİRİŞ
Geçici Madde 5 : ÖRFÜ BELDE, PAFDOS
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Geçici Madde 8 : YÖNETMELİKLERİN ÇIKARILMA SÜRESİ
Madde 49 : YÜRÜRLÜK
            Madde 50 : YÜR
BABACAN1717
 

BABACAN1717 OKU YAZ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin BABACAN1717

İSTATİSTİKLER ___________________________
Bugünkü Ziyaretçiler : 12
___________________________
Toplam Ziyaretçiler : 8891
___________________________
Bugünkü Tıklanma : 45
___________________________
Toplam Tıklanma : 17219
___________________________
Ip Adresiniz : 52.6.70.202
___________________________
Yaşadığınız Ülke : T.Cus
___________________________
Hangi Sayfadasın : Ev Almay─▒ D├╝┼č├╝nenler Mutlaka T─▒klay─▒n ___________________________

ÜYELERİMİZ

kayıtlı üye Yok
0 bugün
0 bu hafta
0 bu ay
En son: ÜYE OLUNUZ
Duyuru Panosu

BABACAN1717
www.babacan1717siirleri.tr.gg www.gezginbabacan.tr.gg şiir sitem
RESMİTIKLA
www.babacan1717siirleri.tr.gg ŞİİR SİTEM


Bugün:12
Tıklanma:45
Online:
İP :52.6.70.202
BABACAN1717.TR.GG SİTESİ TIKLA GİR BABACAN1717SİİR SİTESİ
BABACAN1717 GEZGİNBABACANTR.GG ŞİİR SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BABACAN1717 OKU YAZ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin

TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM HARİTADA İLLERİ TIKLA GÖR TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM HARİTADA İLLERİ TIKLA GÖR
Sitene Gazete Ekle


Google Arama
Sitemde Arama
TÜM İLLERİN BİLGİLERİ MEVCUT SON DK HABERLERİ MYNET HABERLERİ
Mynet Adana Haberleri
website stats http://www.sabah.com.tr

GÜNDEM HABERLERİ

http://www.adaletbiz.com http://www.kamubiz.com http://www.komplohaber.com http://www.ulkucumedya.com TÜRKİYEMİZİ TANIYALIM HARİTADA İLLERİ TIKLA GÖR
who's online vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 8 SİTEM RESMİN İÇİNDE TIKLA GÖR

ÜYELERİMİZ

kayıtlı üye Yok
0 bugün
0 bu hafta
0 bu ay
En son: ÜYE OLUNUZ


Google Arama
Sitemde Arama
BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ

BABACAN1717 ZİYARETÇİ DEFTERİ Defteri Okumak İçin Deftere Yazmak İçin

/> Bugünkü Ziyaretçiler : 12
___________________________
Toplam Ziyaretçiler : 8891
___________________________
Bugünkü Tıklanma : 45
___________________________
Toplam Tıklanma : 17219
___________________________
Ip Adresiniz : 52.6.70.202
___________________________
Yaşadığınız Ülke : us
___________________________
Hangi Sayfadasın : Ev Almay─▒ D├╝┼č├╝nenler Mutlaka T─▒klay─▒n ___________________________
http://www.17babacan1717.tr.gg
Reklam
 
  

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=